Generelt

Kjøp av varer på www.centrumsmokeshop.no kan kun gjøres av myndige personer over 18 år. Betingelser for salg og annen informasjon på www.centrumsmokeshop.no er kun tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun til de til enhver tid angitte leveringsadresser, hvorav alle befinner seg på norsk fastland.

Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningslovene-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp av varer på www.centrumsmokeshop.no

Definisjon av parter

Selger, er: Centrum Smoke Shop, org. nr. 922 853 061MVA, Jon Smørs gt. 9, 5011 Bergen

Kjøper er: En bruker som har gjennomført et kjøp; Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «assistert bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».

Bestillingsprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Når vi har registrert din bestilling, vil vi bekrefte denne gjennom å sende deg en bestillingsbekreftelse til oppgitt mailadresse. Dersom ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette sammen med informasjon om hva vi kan tilby, enten i form av pengene tilbake, en tilgodelapp, erstatningsvare eller senere levering. Du vil da få muligheten til enten å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir eller å kansellere varelinjene som er berørt av avviket.

Priser og betaling

Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, utlevering m.m.

Våre priser er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.

Kjøpesummen gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort (Visa, MasterCard, Maestro, Diners og Discover, UnionPay) via våre nettsider. Kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varene forlater vårt lager.

Levering og forsinkelse

Levering skjer på den adressen du har oppgitt under «leveringsadresse». Dersom leveringen av varene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om når levering kan skje. Dersom du hever kjøpet vil tilbakebetaling skje innen 14 dager etter at vi har blitt underrettet.

Reklamasjon

www.centrumsmokeshop.no forholder seg til Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 for generelle regler rundt reklamasjon. 

  • Når du mottar varene bør du så snart du har anledning til det se til om leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom det er en feil eller mangel ved en vare ved utlevering kan dette meldes til post@centrumsmokeshop.no (husk å legg ved ordrenummer).

Heving av kjøp, eller brudd på garantier kan også meldes til post@centrumsmokeshop.no

Dersom det foreligger en mangel i bestillingen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen (Senest 7 dager etter leveringstidspunkt), gi oss melding om dette. Den absolutt siste fristen for å reklamere er to år etter at du overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år.

Tilbakebetaling skjer innen 14 dager etter at vi har blitt underrettet.

Angrerett

www.centrumsmokeshop.no forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. 

Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon.

For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss på en utvetydig måte via brev eller e-post: Centrum Smoke Shop, Jon Smørs gt.9 , 5011 Bergen, eller post@centrumsmokeshop.no 

Dersom du angrer kjøp av varer, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg for gjeldende varer, med unntak av leveringskostnader, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til Centrum Smoke Shop, Jon Smørs gt.9, 5011 Bergen, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du vil angre kjøpet. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Angreskjema (via post) 

Utfylt skjema sendes til:

Centrum Smoke Shop

Jon Smørs gt.9

5011 Bergen
E-post: post@centrumsmokeshop.no

  1. Navn
  2. Adresse
  3. Dato
  4. Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale (*) for kjøp av følgende
    • varer bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)
    • tjenester (fyll ut) bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)
  5. Signatur (Ved brev)